banner_17_sign

Doof

Terwijl kinderen en jongeren met een functiebeperking of slechtziend soms kunnen worden ingeschreven op reguliere scholen (met ondersteuning van hulpmiddelen zoals rolstoelen of braille), hebben dove kinderen leraren nodig die in gebarentaal kunnen lesgeven. Ze moeten ook hun taal samen oefenen. Ze leren American Sign Language (ASL) in Nigeria en Portugese gebarentaal in Guinee-Bissau.

Vanaf 1999 geeft CBR Effata basisonderwijs aan kinderen met doofheid. Het beleid is in 2015 gewijzigd. In plaats van ‘speciaal onderwijs’ wordt nu ‘inclusief onderwijs’ gegeven, wat betekent dat kinderen met en zonder handicap samen les krijgen in dezelfde klas.