CBR Effata centrum in Bissorã, Oio provincie, Guinee-Bissau

Guinee-Bissau

In het noorden van Guinee-Bissau is in 2014 een nieuw CBR programma gestart. Guinee-Bissau is een van de armste landen van de wereld. Tien procent van de populatie heeft een beperking. Alleen in het zuiden van het land is een community-basedrehabilitation programma.

In Guinee-Bissau werkt CBR Effata momenteel op 3 locaties:
1.    Bula
2.    Bissoră
3.    Ingore

Op alle 3 locaties vindt wekelijks consultatie van oogpatienten plaats met hulp van plaatselijke verpleegkundigen. Voor oog operaties wordt door verwezen naar de hoofdstad Bissau.

Ook worden kinderen of ouderen met een lichamelijke beperking geholpen met een rolstoel, krukken of medicijnen.

Het Rode Kruis in Bissau helpt met prostheses, beugels, operaties (klompvoetjes) en fysiotherapie.

Mensen met epilepsie worden begeleid door middel van medicatie, scholing en beroepstraining.

Op elke locatie krijgt een groep dove kinderen les van een leraar die gebarentaal kent. De kinderen wonen zoveel mogelijk bij familie. Als dat niet mogelijk is, wonen ze in het centrum van CBR Effata.
De oudere dove kinderen leren na schooltijd allemaal een vak.

Oudere jongeren met een beperking leren na schooltijd een vak zoals timmerman, kleermaker of lasser. Ze lopen meerdere jaren mee met een vakman bij hen in de buurt.Als ze klaar zijn met hun stage, worden ze geholpen om zelfstandig een bedrijfje te beginnen. Ook kunnen ze met een klein geldbedrag (micro- credit) een begin maken met een handeltje.