CBR Effata centrum in Bissorã, Oio provincie, Guinee-Bissau

Guinee-Bissau

In het noorden van Guinee-Bissau is in 2014 een CBR programma gestart. Guinee-Bissau is een van de armste landen van de wereld. Alleen in het zuiden van het land is een community based rehabilitation programma. In 2019 zijn 3 locaties (Bissoră, Bula en Ingore) samengevoegd.

Wekelijks consultatie van oogpatienten vindt plaats met hulp van plaatselijke verpleegkundigen.

Kinderen of ouderen met een lichamelijke beperking geholpen met een rolstoel, krukken of medicijnen.

Mensen met epilepsie worden geholpen door middel van medicatie, scholing en beroepstraining.

Meer dan 90 dove kinderen krijgen les van een leraar die gebarentaal kent. De kinderen wonen zoveel mogelijk bij familie. Als dat niet mogelijk is, wonen ze in het centrum van CBR Effata.

50 tieners  met een beperking leren na schooltijd een vak zoals timmerman, kleermaker of lasser. Als ze klaar zijn met hun stage, worden ze geholpen om zelfstandig een bedrijfje te beginnen.

Ook in Guinee-Bissau is schaarste van drinkwater een groot probleem in het droge seizoen. Het veroorzaakt ziektes, die weer beperkingen kunnen veroorzaken. Het waterproject realiseert duurzame watertanks waardoor gezinnen in het regenseizoen 5000 liter water veilig kunnen opslaan.

In 2021 werden 180 water tanks gebouwd; een aantal metselaars is doof.