About us

Beleid en jaarverslag

Het beleid van onze stichting is samengevat in het Engelstalige beleidsplan.

CBR Effata Beleidsplan 2015-2017

Jaarverslag
Stichting CBR Effata wil graag een zo transparant mogelijk inzicht geven in het (financieel) beleid. Onze jaarverslagen zijn daarom voor iedereen in te zien. In het jaarverslag vindt u zowel een verslag van de uitgeoefende activiteiten als een financiële verantwoording.

CBR-Effata Jaarverslag 2016

CBR Effata Financieel Jaarverslag 2016

CBR Effata (Financieel) Jaarverslag 2015

CBR Effata (Financieel) Jaarverslag 2014