Raad van Advies

Raad van advies

De volgende personen, met verschillende expertisegebieden, hebben zitting in de Raad van Advies.

Dhr. Jaap Braaksma – onderwijs
Mevr. Ellen van den Hilpublic health
Dhr. Huib Cornielje – community-based rehabilitation
Dhr. Lenard Prinssecurity
Dhr. Teus Dorresteijnpublic health
Dhr. Steef Post – mediation