Raad van Advies

Raad van advies

Zowel het bestuur als de medewerkers van CBR Effata worden bijgestaan door een Raad van Advies.

Momenteel hebben de volgende personen, met verschillende expertisegebieden, zitting in de Raad van Advies.

Dhr. Jaap Braaksma – onderwijs
Mevr. Ellen van den Hilpublic health
Dhr. Huib Cornielje – community-based rehabilitation
Dhr. Lenard Prinssecurity
Dhr. Teus Dorresteijnpublic health
Dhr. Reinier de Blois – linguistics