new-featured_image__Bethel

Onderwijsprojecten

In Nigeria heeft CBR Effata meerdere projecten op het gebied van onderwijs. Het oudste project is een lagere school voor doven. Recentelijk zijn een nieuwe lagere en middelbare school gestart met inclusief onderwijs. Jongeren met een beperking, die klaar zijn met hun scholing of te oud zijn om nog onderwijs te kunnen volgen, worden geholpen met beroepstraining en microkrediet.