banner_primary_school

Inclusieve Lagere School “Effata”

In 1999 begon CBR Effata met basisonderwijs voor dove kinderen; in 2015 is het beleid gewijzigd. In plaats van ‘speciaal onderwijs’ wordt nu ‘inclusief onderwijs’ gegeven, wat betekent dat kinderen met en zonder doofheid samen les krijgen in dezelfde klas.

236 kinderen, van wie 52 doof, ontvangen dagelijks onderwijs door middel van gebarentaal.

Om integratie met de bevolking te bevorderen worden de kinderen ondergebracht bij gezinnen in het dorp.

Op de school zijn 2 leraren werkzaam die zelf doof zijn.

  • Toegangsbord langs de weg