banner_primary_school

Inclusieve Lagere School “Effata”

De eerste school met aandacht voor kinderen met een beperking is door CBR Effata opgericht in 1999. Dit is een lagere school voor doven in Onuenyim. Kinderen die doof of slechthorend zijn kunnen op deze school terecht. Meer dan 70 dove kinderen ontvangen dagelijks onderwijs door middel van gebarentaal, waarbij ook spraaktherapie een onderdeel vormt van het programma. Om integratie met de bevolking te bevorderen worden de kinderen ondergebracht bij gezinnen in het dorp waar de school staat. Vanaf 2015 is deze school inclusief geworden, waardoor er nu in totaal 240 kinderen zijn van wie 70 doof.

Op de school zijn 5 leraren werkzaam die zelf doof zijn.

  • Toegangsbord langs de weg