banner_8_effata

Inclusieve Lagere School “Bethel”

In 2010 is de Inclusieve Lagere School “Bethel” gestart in Nwofe. Onderwijs wordt gegeven aan meer dan 450 kinderen. Op dit moment zijn er drie kleuterklassen en zes klassen op de lagere school.

De school kan zelfstandig functioneren met het schoolgeld wat de families betalen. Een aantal weeskinderen – uit het HIV / Aids project – die ook meedraaien met de lessen, hoeven geen schoolgeld te betalen. Een aantal leerlingen heeft een lichamelijke beperking, zijn rolstoelafhankelijk of lopen met krukken. Alle leraren van de school hebben ervaring in het omgaan met kinderen met een beperking.