Inclusive Education Berea

Inclusieve Middelbare School “Berea”

In 2014 is deze school gestart voor studenten met en zonder beperking. Veel dove jongeren of jongeren met een lichamelijke beperking volgen samen met jongeren zonder een beperking middelbaar onderwijs.

Momenteel zijn er meer dan 100 dove studenten, 20 studenten met een lichamelijke beperking en 80 studenten zonder beperking. De school staat in Nwofe, naast de inclusieve lagere school “Bethel”.

  • Toegansbord Berea