new-featured_image_nigeria.5

Oogzorg

Achtergrond
Ondersteuning, operaties en revalidaties van personen met oogproblemen is in Nigeria in 1996 begonnen. Tijdens de eerste jaren werd het project financieel ondersteund door de organisatie LIGHT FOR THE WORLD, momenteel krijgen we steun van de Jars of Clay Foundation. De kosten van de oogoperaties en revalidatie worden grotendeels betaald met bijdragen van de familie.

Voorlichting en hulp in de community
CBR Effata heeft een oogteam van Nigeriaanse medewerkers. Deze zijn medisch opgeleid en hebben een specifieke ‘Oogzorg’ training gevolgd in het nationale oogziekenhuis in Kano. Twee tot drie keer in de week gaat het team de dorpen in – in Izzi het gebied waar CBR Effata werkzaam is – voor een Eye outreach. Hierdoor kunnen veel personen ter plekke geholpen worden, volgens het principe van community-based rehabilitation. Het meten van de oogdruk, het verstrekken van oogdruppels en het aanmeten van een bril kan allemaal ter plekke gebeuren.

Oogoperaties
Personen met oogproblemen die niet in hun dorp behandeld kunnen worden, worden doorgestuurd naar het centrum van CBR Effata in Omorodu. Elke maand komt daar een Nigeriaanse oogarts langs. Gemiddeld ziet hij dan 150 personen. Tijdens zijn verblijf voert hij zo’n 45 oogoperaties uit. Patiënten betalen zelf; alleen als ze erg arm zijn, krijgen ze financiële steun. De meest voorkomende oorzaken voor operatie zijn staar en glaucoma.

Blindheid
Als een persoon dusdanige problemen heeft dat behandeling niet meer mogelijk is, dan wordt deze persoon thuis begeleid met de training Orientation and Mobility. Op deze manier kan hij of zij zo veel als mogelijk zelfstandig blijven functioneren. Bijvoorbeeld boodschappen doen op de markt en zelfstandig bezoeken brengen aan de kerk, moskee of andere bijeenkomsten in de community.

Rivierblindheid
Rivierblindheid komt veel voor op het platteland in Ebonyi State, Nigeria. Om rivierblindheid te voorkomen wordt in samenwerking met de overheid gratis medicijnen uitgedeeld in een groot aantal dorpen in het werkgebied van CBR Effata.

Statistiek
Het oogteam blijft personen identificeren die in aanmerking komen voor hulp, operatie of revalidatie. Ook komen er steeds meer personen bij het centrum van CBR Effata langs als gevolg van mond-tot-mond reclame. Zo zijn in 2016 bijna 7000 personen geconsulteerd, 433 patiënten geopereerd en zijn er meer dan 1500 brillen aangemeten. Het oogproject is in de loop van de jaren zó uitgebreid, dat patiënten van vér uit de omgeving de weg naar het behandelcentrum van CBR Effata in Omorodu weten te vinden. Hierdoor kan aan velen hulp worden geboden om het gezichtsvermogen te herstellen of om hen te leren omgaan met het verlies er van. Het project is zover uitgegroeid dat het steeds minder afhankelijk is van externe financiële steun.

Nieuw project in Guinee-Bissau
In Guinee-Bissau worden elke vrijdag consultaties gehouden in het centrum in Bissorã. Een verpleegkundige krijgt training in het diagnosticeren van oogproblemen.