banner_sports

Steun ons

Wij zijn afhankelijk van financiële steun van derden voor het opzetten, onderhouden en verzelfstandigen van de verschillende projecten.

De Nederlandse projectbegeleider, Frank van der Maas, wordt gesteund door een thuisfrontcommissie (TFC). Hij is volledig afhankelijk van particuliere giften.

ANBI
Stichting CBR Effata is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.