banner_16_omorodu

Algemeen

CBR Effata moedigt jongeren met een beperking aan om lager- of middelbaar onderwijs te gaan volgen. Ze worden dan bijvoorbeeld ondersteund met braille-materiaal. Ook jongeren die afhankelijk zijn van krukken of een rolstoel worden zo veel mogelijk geholpen om toegang te krijgen tot de plaatselijke school in hun dorp.

Naast de scholen, wordt in de communities gewerkt aan preventie, voorlichting, operaties, medicatieverstrekking en mikrokrediet.

CBR Effata heeft aandacht voor de kwetsbaarheid van personen met een beperking wat betreft moeilijke toegankelijkheid tot correcte informatie over HIV / Aids en een hogere kans op HIV-besmetting.

In Nigeria heeft CBR Effata meerdere projecten op 3 locaties:

 1. Omorodu:
 • Oog Unit
 • Orthopedische Unit
 • Beroeps Training
 1. Onuenyim:
 • Lagere School “Effata”
 1. Nwofe:
 • Lagere School “Bethel”
 • Middelbare School “Berea”
 • AIDS Ministry
 • Water Project “Rehoboth