new-featured_image__kunstbeen

Beroepstraining

Na het succesvol doorlopen van het onderwijsprogramma, of na een geslaagde operatie of rehabilitatietraject, kunnen jongeren een vak leren. CBR Effata geeft sinds 1997 beroepstrainingen om de jongeren met een beperking te integreren in het arbeidsproces. Individuele wensen en mogelijkheden worden daarbij meegenomen.  Dit voorziet in een grote behoefte. Zo hebben in Nigeria, in 2016, een totaal van 49 jongeren met een beperking deelgenomen aan deze trainingen. Dit gebeurt in de community, dus op de scholen of bij de personen thuis.

Met behulp van de community
Het leren van een vak gebeurt in de lokale gemeenschap met behulp van bestaande vaklieden zoals een timmerman, kleermaker, kapper, schoenmaker of fietsenmaker. De schoolverlaters lopen daar, onder begeleiding, stage. Ze blijven vaak een of twee jaar om het vak te leren en worden daarna financieel geholpen om voor zichzelf te beginnen. Zodoende krijgen jongeren met een beperking de mogelijkheid om zelfstandig te functioneren en kunnen ze in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Stimuleren van onderwijs
CBR Effata moedigt jongeren met een beperking aan om lager- of middelbaar onderwijs te gaan volgen. Ze worden dan bijvoorbeeld ondersteund met braille-materiaal. Ook jongeren die afhankelijk zijn van krukken of een rolstoel worden zo veel mogelijk geholpen om toegang te krijgen tot de plaatselijke school in hun dorp om daar zonder belemmeringen onderwijs te kunnen volgen.