banner_18_vocational

Beroepstraining

Na het succesvol doorlopen van het onderwijsprogramma, of na een geslaagde operatie of rehabilitatietraject, kunnen jongeren een vak leren. CBR Effata geeft sinds 1997 beroepstrainingen om de jongeren met een beperking te integreren in het arbeidsproces. In Nigeria hebben in 2019, een totaal van 100 jongeren met een beperking deelgenomen aan deze trainingen zoals timmerman, kleermaken etc.

Het leren van een vak gebeurt in de lokale gemeenschap met behulp van bestaande vaklieden zoals een timmerman, kleermaker, kapper, schoenmaker of fietsenmaker. De schoolverlaters lopen daar stage. Ze blijven vaak een of twee jaar en worden daarna financieel geholpen om voor zichzelf te beginnen.