banner_4_deaf

HIV / Aids ministry

Kinderen en jongeren met een beperking zijn extra vatbaar voor het krijgen van HIV. Ze zijn door hun beperking kwetsbaarder in relaties dan leeftijdsgenoten en ze missen belangrijke voorlichtingsinformatie. Jongeren die doof zijn kunnen bijvoorbeeld geen radioprogramma’s luisteren.

In 2003 is daarom begonnen met voorlichtingscampagnes. Hierin wordt speciaal aandacht besteed aan de kinderen en jongeren met een beperking, onder andere door het maken van voorlichtingsmateriaal in braille en video’s met gebarentaal.

Praatgroep en weeshulp

Tegenwoordig zijn de voorlichtingsactiviteiten verminderd. Mensen komen voor een HIV-test en antiretrovirale behandeling. Iedere maand komt een praatgroep van HIV-positieve mensen bij elkaar voor advies, gebed, ondersteuning en medicatie. Kinderen die als gevolg van Aids wees geworden zijn, worden geholpen met schoolgeld en met eten. Zo nodig wordt er een gastgezin voor hen gezocht.

Onderzoek

CBR Effata heeft onderzoek gedaan naar de toegang tot voorlichtingsmateriaal voor personen met een beperking en naar de effecten van peer-education op scholen. Meer informatie hierover is te vinden in Engelstalige publicaties:

Studie: Toegankelijkheid HIV / Aids-informatie