banner_4_deaf

Aids Ministry

Jongeren met een beperking zijn extra vatbaar voor het krijgen van HIV. In 2004 is daarom begonnen met voorlichtingscampagnes. Hierin wordt speciaal aandacht besteed aan de kinderen en jongeren met een beperking, onder andere door het maken van voorlichtingsmateriaal in braille en video’s met gebarentaal.

Iedere maand komt een praatgroep van HIV-positieve mensen bij elkaar voor advies, gebed, ondersteuning en medicatie.

Kinderen die als gevolg van Aids wees geworden zijn, worden geholpen met schoolgeld en eten; zo nodig wordt er een gastgezin voor hen gezocht.

In 2023 werden 75 weeskinderen geholpen op school en 60 tieners met een beroepstraining.

Een jeugdkamp werd gehouden met 250 tieners van wie 120 met een beperking.

Onderzoek

CBR Effata heeft onderzoek gedaan naar de toegang tot voorlichtingsmateriaal voor personen met een beperking en naar de effecten van peer-education op scholen. Meer informatie hierover is te vinden in Engelstalige publicaties:

Studie: Toegankelijkheid HIV / Aids-informatie