banner_5_orthopedie

Doe een gift

Donaties voor het werk van CBR Effata kunnen gestort worden op:

Rekening NL 36 RABO 032 402 32 51
Ten naam van Stichting CBR Effata (of: Stichting Effata Nigeria)

Het RSIN, of fiscaal nummer, van de stichting is: 8078.43.659

Indien uw gift specifiek bedoeld is voor ondersteuning van een project wilt u dit dan aangeven in de omschrijving? Als uw gift bedoeld is voor Frank van der Maas, geef dan als beschrijving aan “Support voor Project Begeleider”.

Structureel steunen
Als u CBR Effata structureel wilt steunen, dan kunt u gebruik maken van het onderstaande machtigingsformulier:

Formulier automatische incasso

Ook kunt u gebruik maken van de regeling rond het doen van een periodieke gift. Als u hier gebruik van wilt maken, stuur dan het onderstaande formulier ingevuld naar secretary@cbr-effata.org.

Formulier periodieke overschrijving 

Bij voorbaat hartelijk dank!