banner_5_orthopedie

Doe een gift

Donaties voor het werk van CBR Effata kunnen gestort worden op:

Rekening NL 36 RABO 0324 0232 51
Ten naam van Stichting Effata Nigeria

Indien uw gift specifiek bedoeld is voor ondersteuning van een project wilt u dit dan aangeven in de omschrijving?

Als uw gift bedoeld is voor Frank van der Maas, geef dan als beschrijving aan “Support voor Project Begeleider”.

Structureel steunen
Als u CBR Effata structureel wilt steunen, dan kunt u gebruik maken van het onderstaande machtigingsformulier:

Formulier automatische incasso

Stuur het formulier ingevuld naar secretary@cbr-effata.org.

Bij voorbaat hartelijk dank!