banner_5_orthopedie

Doe een gift

Donaties voor het werk van CBR Effata kunnen gestort worden op:

Rekening NL 36 RABO 032 402 32 51
Ten naam van Stichting CBR Effata

Het RSIN, of fiscaal nummer, van de stichting is: 8078.43.659

Indien uw gift specifiek bedoeld is voor ondersteuning van een project wilt u dit dan aangeven in de omschrijving? Als uw gift bedoeld is voor Frank van der Maas, geef dan als beschrijving aan “Support voor Project Begeleider”.

Als u CBR Effata structureel wilt steunen, dan kunt u gebruik maken van het onderstaande machtigingsformulier:

Bij voorbaat heel hartelijk dank!

Formulier automatische incasso

Start een schoolactie

Als school kunt u een project adopteren en daar specifiek actie voor voeren.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met mevr. Mariëtte van Moolenbroek (secretary@cbr-effata.org).